Členské příspěvky na sezónu 2021/2022

Členské příspěvky na sezónu 2021/2022

04. 10. 2021 Aktuality


Členské příspěvky – sezóna 2020/2021   

příspěvky je nutné zaplatit nejpozději do 20.11.2021.

Výše příspěvku pro jednotlivé kategorie:

·         přípravka:                    1.500,-
·         elévové:                       1.500,-
·         mladší žáci:                 2.500,-
·         starší žáci:                   2.500,-
·         dorost:                         3.000,-
·         junioři:                          3.000,-
·         muži ,,B,,                     3.000,-
·         muži ,,A,,                     4.000,-

Příspěvky posílejte na klubový účet: 183285263 / 0600

Jako variabilní symbol uveďte prvních šest číslic z rodného čísla hráče a do zprávy pro příjemce napište jméno hráče, za kterého příspěvky hradíte.

Příspěvky je povinen platit každý člen klubu. Je potřeba platit pouze najednou, upřednostňujeme platbu bankovním převodem. V případě požadavku lze dohodnout individuálně jiný způsob a formu placení.

Všichni členové musí mít příspěvky uhrazené nejpozději ke dni 20.11.2021, doporučujeme uhradit příspěvky v předstihu. Prosíme všechny členy, aby tento termín dodrželi, po zkušenostech z minulých let bude vedení klubu k této problematice přistupovat důsledněji. Předem děkujeme za pochopení. V případě nedodržení termínu zaplacení bude částka navýšena o 500,-, nebude-li předem dohodnuto jinak.


Hlavní sponzor

Zpět